25Kg & 35 Kg’Lık Torbalarda
Tartı Güvencesi - Uygun Ve Sabit Ödeme Kolaylığı

Doğamıza Ve Çevremize Saygı Gösteriyoruz Mümkün Olduğunca Koruyor Ve Batırmıyoruz...

Birçok Alanda Göstermiş Olduğumuz Başarıların Kanıtı Olarak Belgelerimizi İnceleyiniz

Derya Madencilik Kömür Üretim Ve Pazarlama Hizmetleri TEKİRDAĞ/Malkara

%100 Tartı Güvencesi

Çuval Kömürlerimizde Siz Değerli Müşterilerimize %100 Tartı Güvencesiyle Tam 25 Kg Lık Ürün

Bütçenize Uygun Ödeme Koşulları

Bütçenize Uygun Ödeme Koşullarını Öğrenmke İçin Bizimle İrtibata Geçiniz

Sizler İçin

Sabit Fİyat - Yüksek KALORİ (4500-5000) KCAL/KG Değişmeyen Kalite Sonsuz Hizmet Derya Madencilikte

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DERYA MADENCİLİK

Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli ve karbon bakımında zengin kayaç. Kömür torkugillerden gelmiştir.

Dünya nın çoğu bölgesinde bulunan kömüre, Yer’in yüzeye yakın bölümlerinde ya da çeşitli derinliklerde rastlanır. Kömür çok miktarda organik kökenli maddenin kısmi ayrışması ve kimyasal dönüşüme uğraması sonucunda oluşan bir çok madde içerir. Bu oluşum sürecine kömürleşme denir.

Kömürün Oluşumu

Kömür bataklıklarda uygun nem ve sıcaklığın oluşması, ortamın asit miktarının artması, gerekli organik maddelerin ortamda bulunmasıyla bozunmuş çürüyen bitkilerin su altına inmesi ve bataklığın zamanla üstünün örtülmesi gibi olaylar sonucu oluşur.

  • Deltalar (en kalın kömür damarlarının oluştuğu ortamlardır)
  • Göller nehirler (göl kıyıları, kalın kömür damarlarının meydana geldiği uygun bataklık ortamlardır)
  • Lagünler (deniz etkisinin olduğu ince kömür damarcıklarını meydana getirirler)
  • Akarsu taşma ovaları (İnce kömür damarcıklarını oluştururlar).

Jeolojik tarihte iki büyük kömür oluşum çağı vardır. Bunlardan daha eski olanı Karbonifer (345-280 milyon yıl önce) ve Permiyen (280-225) dönemlerini kapsar. Kuzey Amerika'nın doğusu ile Avrupdaki taşkömürü yataklarının çoğu Karbonifer döneminde; Sibirya, Asya’nın doğusu ve Avustralya'daki kömür yatakları Permiyen döneminde oluşmuştur. İkinci büyük kömürleşme çağı ise Kretase (tebeşir) Döneminde başladı ve Tersiyer dönemi sırasında sona erdi. Dünyadaki linyitlerin ve yağsız kömürlerin çoğu bu dönemde oluşmuştur. Kömürlerin türediği bitkilerden geriye çok az iz kalmıştır. Kömür katmanlarının altında ve üstünde yer alan kayaçlarda eğreltiotları, kibritotları,

atkuyrukları ve birçok bitki fosiline rastlanabilir.

Kömürler yoğunluk, gözeneklilik, sertlilik ve parlaklık bakımından farklılık gösterebilir. Genellikle kömür türleri bazı inorganik maddeler, genelliklede killer, sülfürler ve klorürler içerir. Bunlarda az miktarda civa, titan ve manganez gibi bazı elementlerede içerir.

Kömür : Bitkiler öldükten sonra bakteriler etkisiyle değişime uğrar. Eğer su altında kalarak değişime uğrarsa, C (karbon) miktarı artarak kömürleşme başlar. C miktarı % 60 ise turba, C miktarı % 70 ise linyit, C miktarı % 80 – 90 ise taş kömürü, C miktarı % 94 ise antrasit adını alır.